Thúc đẩy nghiên cứu và khai thác các sáng chế sau thu hoạch

Để phổ biến, thúc đẩy khả năng khai thác và áp dụng sáng chế của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch, nhiều đơn vị, trong đó có Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN) đã thực hiện nhiều nghiên cứu chọn lọc, hỗ trợ chuyển giao sáng chế cho doanh nghiệp Việt Nam.

Nhằm nắm bắt hiện trạng, xác định nhu cầu sử dụng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch của doanh nghiệp Việt Nam và tìm hiểu, chọn lọc, hỗ trợ chuyển giao sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch cho doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ theo Hợp đồng số 03/2016/VSCCN-ĐTCB ngày 30/12/2016.

Để thực hiện mục tiêu của đề tài, năm 2017, nhóm thực hiện đề tài của Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã  khảo sát, điều tra về thực trạng khai thác và ứng dụng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch của doanh nghiệp Việt Nam tại các tỉnh Khánh Hòa, Hải Dương, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên. Kết quả đã nhận được các nhu cầu của doanh nghiệp trong lĩnh vực: bảo quản rau xanh, thu phế phẩm từ cây đậu xanh, phân biệt màu để đánh giá chất lượng gạo, phương pháp xác định độ chín của trái cây, đóng gói sản phẩm chân không.... Kết quả bước đầu, Viện SCCN đã cung cấp 01 danh mục các sáng chế thuộc lĩnh vực nói trên cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, các Doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu nếu có nhu cầu khai thác, chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, liên hệ với chủ bằng sáng chế hoặc Viện SCCN theo địa chỉ: Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, ĐT: 0243.8228875 (phụ trách: NCV. Nguyễn Công Đức, ĐT: 0981088299)

Download danh mục các sáng chế trong lính vực công nghệ sau thu hoạch tại đây. 

Bạn có thể gọi điện về tổng đài (08) 376897 để đặt câu hỏi, hoặc điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây: