Giới thiệu luật chơi

Chương trình gồm 4 phần:

Phần 1. Đi tìm nhà sáng chế:

- Giới thiệu 1 sáng chế/ GPCN mới (dưới hình thức phát phóng sự giới thiệu sáng chế và mời tác giả sáng chế lên trường quay giao lưu với chương trình). 

- 2 đội chơi đưa ý kiến để hoàn thiện sáng chế đồng thời giúp tác giả giải quyết câu hỏi thách thức (là vấn đề khó, trăn trở mà tác giả chưa giải quyết được..).

- Trên cơ sở kế thừa, phát huy sáng chế ban đầu, 2 đội chơi đưa ra ý tưởng, giải pháp đột phá để giúp nâng tầm sáng chế.

- Ban Giám khảo đánh giá, cho điểm 2 đội chơi dựa vào các tiêu chí: tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng ứng dụng và thương mại hóa.

Phần 2. Thương mại hóa sáng chế:

- 2 đội chơi Phân tích thị trường và Giải pháp thương mại hóa sáng chế. Giúp tác giả nhanh chóng đưa sáng chế vào ứng dụng thực tiễn hoặc mở rộng và chiếm lĩnh thị trường. 

Phần 3. Lựa chọn thông minh:

- Giới thiệu kiến thức SHTT, chuyển giao CN, và các kiến thức về năng suất chất lượng vào quá trình ứng dụng thực tiễn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phần 4. Phần thi đặc biệt:

- Thông tin khoa học, kinh tế - xã hội bổ ích gắn với sự ra đời, phát triển của sáng chế.

Bạn có thể gọi điện về tổng đài (08) 376897 để đặt câu hỏi, hoặc điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây: